Make your own free website on Tripod.com

[atka

 

 

 

  

    [atkata e doma{na ptica. Od nea ~ovekot dobiva: jajca, meso, perduvi i |ubre.

    [atkite `iveat vo kafezi ili na farmi. Vo blizina na `iveali{tata na {atkite ima bari ili mali ezera vo koi {atkite plivat.

Po~etna stranica