Make your own free website on Tripod.com

 

  

    @ivotnite i pticite koi `iveat vo blizina na ~ovekot i ~ovekot  gi  odgleduva  zaradi  nekakva  korist  se  vikaat doma{ni `ivotni i ptici.

       doma{ni `ivotni                 doma{ni ptici

 

 gif                      .gif                                 .gif                      .gif           

                                                                      

                              

 

   gif                       gif                     gif