Make your own free website on Tripod.com

OVCA

 

wpe12D.jpg (17044 bytes)   

    Ovcata e doma{no `ivotno. Od ovcata ~ovekot dobiva: mleko, meso, volna, ko`a i |ubre.

    Ovcite `iveat vo trlo.

    Male~koto na ovcata se vika jagne.

    Ovcite se hranat so treva, seno.

 

Po~etna stranica