Make your own free website on Tripod.com

KRAVA

 

  

 

    Kravata e doma{no `ivotno. Od nea ~ovekot dobiva: mleko, meso, ko`a.

       Male~koto na kravata se vika tele.

      @enskite teliwa se ~uvaat kako kravi, a ma{kite za meso.

      Denes kravite se ~uvaat na sovremen na~in vo farmi.

    

 

Po~etna stranica