Make your own free website on Tripod.com

  KOKO[KA

 

 

    Koko{kite se doma{ni ptici. Od niv ~ovekot dobiva: jajca, meso, perduvi i |ubre.

    Koko{kite se odgleduvaat vo kafezi ili na sovremen na~in vo farmi.

    Male~koto na koko{kata se vika pile.

 

Po~etna stranica